ประเสริฐ แจ้งลาออกรอง ปธ.กก.ปตท.เคมิคอล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTCH แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการบริษัทฯ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป