อคส.เตรียมรับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง2ล.ตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุกูล แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายสัปดาห์หน้า อคส. พร้อมที่จะเปิดตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2554 จากเกษตรกร โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการออกประกาศเชิญชวนโรงสี เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเปิดนำร่องก่อนที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก และจะครบกำหนดตามพื้นที่เป้าหมาย ก่อนที่เกษตรกรจะมีการขายข้าว โดย
ราคาในการตั้งโต๊ะรับซื้อนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กำหนด โดยข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาตันละ 11,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 11,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,000 บาท โดยมีเป้าหมายในการรับซื้อ 2 ล้านตัน งบประมาณจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะมอบให้ทาง อคส. และ อตก. รับผิดชอบในการรับซื้อหน่วยงานละ 1 ล้านตัน