พณ.สั่งดูขายข้าวไม่ให้กดราคาเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพากรมการค้าภายใน เข้าไปดูแลปัญหาการกดราคาขายข้าว โดยจะให้ทุกโรงสีมีการติดป้ายบอกราคาที่ชัดเจน รวมไปถึง ป้ายวัดความชื้น เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบเกษตรกรในการนำเข้าไปขาย อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดในการลงพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การแก้ไขปัญหาหากยังไม่ดีขึ้นนั้น และยังพบการกดราคาเพิ่มขึ้น ทางกระทรวงพาณิชย์ จะมีการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว เพื่อแทรกแซงราคาในตลาดต่อไป