พรทิวารับมีผู้ประกอบการขอขึ้นราคาสินค้า

พรทิวารับมีผู้ประกอบการขอขึ้นราคาสินค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มาตรการการตรึงราคาสินค้า ที่จะหมดลงในสิ้นเดือนมีนาคม นี้ ขณะนี้ เริ่มมีประกอบการทยอยขอปรับขึ้นราคาสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากราคาสูงขึ้น จากวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมการค้าภายใน ไปพิจารณาโครงสร้างต้นทุนที่แท้จริง เพื่อพิจารณาปรับขึ้นตามความเหมาะสมเป็นรายชนิดสินค้า แต่หากต้นทุนมีการปรับตัวที่ไม่สูงมากนัก ทางกระทรวงพาณิชย์ จะยังไม่มีการปรับราคาให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การปรับขึ้นราคาสินค้า อาจจะมีการพิจารณาแปรับให้เพียงร้อยละ 10 ของรายการสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมด