มติศาลรธน.ถาวรไม่พ้นรมต.ถือหุ้นต้องห้าม

มติศาลรธน.ถาวรไม่พ้นรมต.ถือหุ้นต้องห้าม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินคดีที่ ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องให้พิจารณาความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 182 วรรค 1 (7) ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 269 ที่ระบุว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะต้องไม่เป็นหุ้นส่วน หรือ ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท โดยศาลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ นายถาวร ไม่สิ้นสุดลง เนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่า การจดทะเบียนในนามคณะบุคคลวรจันทร์ของ พลตรีหญิงจันทิมา เสนเนียม ภรรยา และ พลตรีหญิงชกานาฎ จันทรวงศ์ น้องสาวภรรยา ไม่เป็นการกระทำเพื่อแสวงหาผลกำไร แต่เป็นการกระทำเพื่อแยกฐานภาษีคู่สมรส เพราะ พลตรีหญิงจันทิมา เป็นผู้ลงทุน และรับผลประโยชน์เพียงผู้เดียว จึงไม่เข้าข่ายการกระทำลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการจดทะเบียนในนามบุคคลดังกล่าว จะเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายอื่นหรือไม่นั้น ไม่อยู่ในอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ในการอ่านคำวินิจฉัย ไม่มีการอ้างถึงกรณี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1 เนื่องจาก ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง