อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทขายออก30.67บ./$

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทขายออก30.67บ./$
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เงินดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 29.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออกที่ 30.67 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 42.96 บาทต่อยูโร เงินปอนด์อยู่ที่ระดับ 50.01 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ระดับ 4.87 บาทต่อหยวน และ
เงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ 0.3768 บาทต่อเยน