ไทยแอร์ฯคาดจดทะเบียนในตลาดหุ้นQ4ปีนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า บริษัท ได้แต่งตั้ง 3 บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งแรก โดยคาดว่า หุ้นไทยแอร์เอเชีย จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ในไตรมาส 4 ของปีนี้ และคาดหวังที่จะระดมทุนให้ได้ อย่างน้อย 150 - 200 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการซื้อเครื่องบินจำนวน 20 ลำ และภายใน 4 ปี ข้างหน้า จะทำให้ไทยแอร์เอเชีย มีเครื่องบินที่ใช้ทำการบิน จำนวน 40 ลำ เป็นการช่วยให้สามารถขยายเส้นทางบิน และเปิดทับในหลายพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งจะนำเงินไปใช้หนี้เงินกู้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนสำรอง

ทั้งนี้ในปี 2554 นี้ ได้ตั้งเป้าอัตราบรรทุกเฉลี่ย หรือ โหลดแฟคเตอร์ ร้อยละ 82 โดยในไตรมาสแรกอยู่ที่ร้อยละ 84 ยอดผู้โดยสารที่ใช้บริการอยู่ที่ 1,080,000 คน และตั้งเป้าทั้งปีอยู่ที่ 7,000,000 คน นอกจากนี้ ได้ตั้งเป้ารายได้ในแต่ละปี น่าจะโตได้ร้อยละ 20 จากการเพิ่มเครื่องบินปีละ 4 ลำ


นายทัศพล ยังเปิดเผยถึง สถานการณ์ราคาน้ำมัน ในขณะนี้ ที่ระดับราคาน้ำมันเครื่องบิน อยู่ที่ 120 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถรับได้จากการบริหารงาน และการหารายได้อื่นๆ เข้ามาเสริม และจากการประกันราคาน้ำมัน หรือ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ที่ทำอยู่ร้อยละ 30 ที่ประกันล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยราคาน้ำมันที่บริษัทรับได้อยู่ ในระดับสูงสุดคือ 125 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถแบกรับได้ในช่วงหนึ่ง และหากปรับเพิ่มขึ้นไปอีก ก็อาจมีการพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ราคาค่าโดยสารสูงขึ้น

นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงในด้านอื่นๆ คือปัญหาการเมือง และวิกฤติเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปิดน่านฟ้าเสรีในอาเซียนในปี 2556
คง มีการแข่งขันที่ไม่รุนแรง เนื่องจากมีมุมเป็นของตัวเองอยู่แล้ว โดยไทยแอร์เอเชีย ก็ยังมียุทธวิธีในการแข่งขันในการบิน
ราคาถูกเครื่องบินใหม่ อาหารอร่อยที่ยังใช้เป็นจุดขาย