อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย30.85บ./$

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เงินดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 29.47 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออกที่ 30.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 42.80 บาทต่อยูโร เงินปอนด์อยู่ที่ระดับ 50.09 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ระดับ 4.87 บาทต่อหยวน และ
เงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ 0.38043 บาทต่อเยน