สหกรณ์นำร่องขายไข่ไก่ชั่ง กก.ลดต้นทุน

สหกรณ์นำร่องขายไข่ไก่ชั่ง กก.ลดต้นทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการประชาวิวัฒน์ ในการลดต้นทุนการจำหน่ายไข่ไก่ให้กับผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการสหกรณ์ ซึ่งได้มีการวางแผนและดำเนินการไป เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา เริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี มีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการประมาณ 700 ราย โดยการนำไข่ไก่จากฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตไข่ไก่ออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยการชั่งกิโลขายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
โดยสมาชิกสหกรณ์ ได้นำไข่ไก่ไปขายในกิโลกรัมละ 48 บาท เป็นไข่ไก่คละ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการคละไข่ของสมาชิกโดยออกมาจากฟาร์มและขายให้กับสมาชิกผู้บริโภคได้เลย

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือกับทาง กรมการค้าภายใน ของกระทรวงพาณิชย์ นำน้ำมันพืชมาขาย ประกอบไปด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งพบว่าได้รับความพึ่งพอใจแก่ผู้บริโภค จึงจะเร่งขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป