ล็อกซเล่ย์ฯลุ้นชนะประมูลจัดหารถจักร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคา โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน คือ การเปิดซองข้อเสนอด้านราคาบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติที่เหลือ 2 ราย พบว่า กลุ่มกิจการร่วมค้าล็อกซเล่ย์หงไฮ่จี้หลิน เสนอราคาต่ำสุดที่ 1,018 ล้านบาท ส่วนบริษัท GCS GROUP CORPORATION เสนอราคาที่ 1,030 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 32 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 โดยราคากลางกำหนดไว้ที่ 1,050 บาท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการร่วมค้าล็อกซเล่ย์หงไฮ่จี้หลิน ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะการประกวดราคา เพราะรฟท. ยังต้องพิจารณารายละเอียดข้อเสนอทางการเงิน ซึ่ง ทีโออาร์ กำหนดให้เอกชนเป็นผู้เสนอแหล่งเงินกู้ โดยจะต้องส่งข้อเสนอทางการเงินให้กระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาแหล่งเงินกู้ เพื่อให้ได้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำที่สุด โดยคาดว่า จะสามารถลงนามสัญญาได้ในอีก 1 - 2 เดือน