พลังงานเปิดโครงการเกาะพลังงานสะอาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เปิดโครงการเกาะพลังงานสะอาด (Green Island) ณ เกาะพะลวย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยกำหนดให้เป็นต้นแบบ เกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับการลงทุนในระยะแรกได้ ภายใต้งบ 52 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานระบบพลังงานทดแทนภายในเกาะ ประกอบด้วย ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ กังหันลมผลิตไฟฟ้า และระบบอบแห้งอาหารทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งต่อไปจะส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ส่วนเรือประมงชายฝั่ง ส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ หรือ B100

สำหรับโครงการเกาะพลังงานสะอาดของกระทรวงพลังงาน ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิดลดโลกร้อนถวายพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อให้ประชาชนบนเกาะ จำนวน 180 ครัวเรือน มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น