ประดิษฐ์เตรียมชงแผนปฏิรูปกรมศุลฯเข้าครม.

ประดิษฐ์เตรียมชงแผนปฏิรูปกรมศุลฯเข้าครม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้า แผนปฏิรูปกรมศุลกากร ว่า แผนดังกล่าวได้ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย สามารถแข่งขันในตลาดโลก หลังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ที่จะทำให้การแข่งขัน รุนแรงขึ้น ซึ่งแผนใหม่นี้ ร่างกฎหมายใหม่จะมีเป้าหมายที่จะลดอัตราส่วนเงินรางวัล จากค่าปรับของผู้กระทำผิด ที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร จากร้อยละ 25 ลดลงเหลือร้อยละ 15 หรือ กำหนดเพดานไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ตาม กฎหมายใหม่นี้จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า ก่อนส่งต่อให้สภา พิจารณาและจะออกเป็นกฎหมายได้โดยเร็วที่สุด