26 ภาพ ยิ่งยง ยอดบัวงาม ซัดคอมเมนต์ "ตี๋ ดอกสะเดา - สมจิตร จงจอหอ" ใน "ร้องต้องรอด"

รูปภาพของ ยิ่งยง ยอดบัวงาม ซัดคอมเมนต์ "ตี๋ ดอกสะเดา - สมจิตร จงจอหอ" ใน "ร้องต้องรอด"

อัลบั้มภาพทั้งหมด ยิ่งยง ยอดบัวงาม ซัดคอมเมนต์ "ตี๋ ดอกสะเดา - สมจิตร จงจอหอ" ใน "ร้องต้องรอด"