เช็กปฏิทิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2566 เงินเข้าวันไหน

เช็กปฏิทิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2566 เงินเข้าวันไหน

เช็กปฏิทิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2566 เงินเข้าวันไหน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อัปเดตวงเงินเข้างวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 คนที่มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเข้าวันไหนบ้าง

กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสำเร็จ โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนในแต่ละรอบจะได้รับวงเงินย้อนหลังแตกต่างกันออกไป ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2566 เดือนตุลาคม 2566 จะมีวงเงินเข้ากระเป๋าไหน และวันไหนบ้างไปดูพร้อมๆ กัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค (คนผ่านอุทธรณ์รอบเก็บตก ที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 27 ส.ค.-26 ก.ย. 66 จะได้รับวงเงินย้อนหลังรวม 6 เดือน (เดือน เม.ย.-ก.ย. 66) รวมทั้งสิ้น 1,800 บาทต่อคน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน

recive

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

 • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
  • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา

 • ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

 • ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook