วิธีลงทะเบียนค่าไฟ-ค่าน้ำ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ทำตามนี้

วิธีลงทะเบียนค่าไฟ-ค่าน้ำ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ทำตามนี้

วิธีลงทะเบียนค่าไฟ-ค่าน้ำ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ทำตามนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ และสำนักงาน เริ่มแล้ววันนี้ (15 มี.ค. 2566) 

วันนี้ (15 มี.ค. 66) ถือเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา สำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ตามมาตรการบรรเทาช่วยเหลือผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องทำตามเงื่อนไขสวัสดิการตามที่กำหนดแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการดังนี้

ช่องทางลงทะเบียนค่าไฟบัตรประชารัฐ

 • สำนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

 • สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129

 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

01_0

02_0

03_0

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

 2. กรอก ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

 3. กรอก บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

 4. กรอก ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

 5. กรอก ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

 6. กรอก หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 7. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

 8. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน

 9. กดปุ่ม ลงทะเบียน

 544955427058

ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำบัตรประชารัฐ

04

05

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. เข้าเว็บไซต์ การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค

 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

 3. กรอก เลขบัตรประชาชน ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

 4. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

 5. เลือก สาขาของบ้าน ที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

 6. กรอก เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

 7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

 328702

460636

 

ไทม์ไลน์ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

 • เริ่มลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า-น้ำประปา กับหน่วยงานผู้ให้บริการ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน เม.ย. 66 ในเดือนแรกจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนลดค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสำเร็จภายในวันที่ 8 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสำเร็จภายในวันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

ส่วนลดค่าน้ำประปา

การประปานครหลวง (กปน.), การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาสำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น.

คนที่ไม่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง แต่จะได้รับสิทธิในเดือนถัดไป

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสำเร็จภายในวันที่ 8 ของแต่ละเดือน เวลา 17.00 น.

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสำเร็จภายในวันที่ 20 ของแต่ละเดือน เวลา 17.00 น.

ส่วนลดค่าน้ำประปา

การประปานครหลวง (กปน.), การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาสำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน เวลา 17.00 น.

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในกลุ่มเดิมของปี 60 และ 61 จะใช้สิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าในเดือน มี.ค. 66 นี้เป็นเดือนสุดท้าย สามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 66

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook