วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากออมสิน ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ต่อปี

วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากออมสิน ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ต่อปี

วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากออมสิน ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ต่อปี
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากออมสิน กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ดอกเบี้ยขั้นบันได้สูงสุด 9.99% ต่อปี

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝาก กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี โดยได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.67% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.31% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกปี ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี ถอนก่อนกำหนดได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามขั้นบันได้สูงสุด 9.99% ต่อปี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ Line Official : GSB Society

วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี มีดังนี้

gsb5

 • เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th แล้วเลือก Banner ลงทะเบียนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี (คลิก)
 • เลือกปุ่มลงทะเบียน

gsb1

gsb2

 • อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง ก่อนทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นแล้ว โดยตกลงและยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ" จากนั้นกดยืนยันตามข้อตกลง

กรอกข้อมูลส่วนตัว

gsb3

 • เลขที่บัตรประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • จำนวนเงินจองสิทธิ (ไม่เกิน 500,000 บาท) ฝากได้ครั้งเดียว ไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ
 • เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จกดปุ่มต่อไป

เลือกวันและสาขา

gsb4

 • จังหวัด
 • สาขา
 • วันที่ไปสาขา
 • ระบุตัวเลขที่ปรากฏ
 • จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนเป็นอันเสร็จสิ้น

หากต้องการตรวจสอบการลงทะเบียนก็สามารถทำได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

gsb5

 • เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือคลิก
 • เลือกตรวจสอบการลงทะเบียน

gsb6

 • กรอกเลขที่บัตรประชาชน และเบอรโทรศัพย์มือถือ จากนั้นกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงผลทันที