เงินฝากออมสิน เผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ดอกเบี้ยจุใจ 9.99%

เงินฝากออมสิน เผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ดอกเบี้ยจุใจ 9.99%

เงินฝากออมสิน เผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ดอกเบี้ยจุใจ 9.99%
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ลงทะเบียนเงินฝากออมสิน เผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ดอกเบี้ย 9.99% ปลอดภาษี เริ่มลงทะเบียน 1 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เช็กเงื่อนไขด่วน

ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดลงทะเบียนเงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ปลอดภาษี โดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียนจองสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

 • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
 • Line Official : GSB Society

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.67% ต่อปี
เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.31% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกปี ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ต่อปี

 • ปีที่ 1 = 1.25%
 • ปีที่ 2 = 1.50%
 • ปีที่ 3 = 1.75%
 • ปีที่ 4 = 2.00%
 • ปีที่ 5 = 2.25%
 • ปีที่ 6 = 2.50%
 • ปีที่ 7 = 3.00%
 • ปีที่ 8 = 3.50%
 • ปีที่ 9 = 4.25%
 • ปีที่ 10 = 5.00%
 • ปีที่ 11 = 7.00%
 • ปีที่ 12 = 9.99%

เงื่อนไขการฝาก

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา
 • ฝากเงินได้ครั้งเดียว
 • ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์)
 • ถอนก่อนฝากครบ 12 ปี ได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง

เริ่มฝากเงินตามวันและสาขาที่ลงทะเบียน ตั้งแค่วันที่ 1-30 ธ.ค. 65

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง