เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร มีผลดี ผลเสีย อย่างไร ใครได้รับผลกระทบบ้าง

เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร มีผลดี ผลเสีย อย่างไร ใครได้รับผลกระทบบ้าง

เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร มีผลดี ผลเสีย อย่างไร ใครได้รับผลกระทบบ้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร มีผลดี ผลเสียอย่างไร ใครได้รับผลกระทบบ้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีคำตอบ

การที่เราพูดว่า "เงินบาทอ่อนค่า" หมายถึง มูลค่าของเงินบาทลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่น เช่น ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร, หรือเยนญี่ปุ่น การลดลงนี้ทำให้เงินบาทมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอื่นน้อยลง แต่สกุลเงินอื่นๆ กลับแลกเปลี่ยนได้เงินบาทมากขึ้นจากเดิม

เงินบาทอ่อนค่า

37 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

สรุปง่ายๆ เงินบาทอ่อนค่า หมายความว่า การใช้เงินบาทมากขึ้น ในการแลกเงินสกุลอื่นในจำนวนเท่าเดิม

สาเหตุที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่า มีหลากหลายปัจจัย เช่น

 1. เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เพิ่มอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจึงเลือกลงทุนในสหรัฐมากขึ้น ทำให้ความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น และทำให้เงินบาทอ่อนค่า
 2. ความไม่แน่นอนทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจจะทำให้นักลงทุนต่างชาติลังเลและลดการลงทุน ทำให้ความต้องการในสกุลเงินนั้นลดลง และทำให้สกุลเงินนั้นอ่อนค่า
 3. ถ้าประเทศมีภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น, ธนาคารกลางอาจต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า
 4. การเพิ่มการส่งออกจะทำให้ความต้องการสกุลเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น ทำให้สกุลเงินนั้นแข็งค่าขึ้น

เงินบาทอ่อนค่า ใครได้ประโยชน์?

 • ผู้ส่งออก นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
 • คนทำงานต่างประเทศ นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
 • ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างประเทศ นำรายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น

เงินบาทอ่อนค่า ใครเสียประโยชน์?

 • ผู้นำเข้า เพิ่มต้นทุนการนำเข้าสินค้า เพราะราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้น
 • ประชาชน ซื้อสินค้า และบริการจากต่างประเทศแพงขึ้น
 • ผู้ลงทุน นำเข้าสินค้าทุนแพงขึ้น เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
 • ผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศ มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น เพราะใช้เงินบาทมากขึ้นในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษาความเสถียรของเงินบาท ถ้าเงินบาทอ่อนค่า ธปท. สามารถเข้าแทรกแซงในตลาดเงินตรา ปรับอัตราดอกเบี้ย หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน เพื่อเสริมสร้างความเสถียร

เงินบาทอ่อนค่า

ในทางกลับกัน เงินบาทแข็งค่า จะมีความหมายตรงกันข้ามกับเงินบาทอ่อนค่าดังนี้

"เงินบาทแข็งค่า" หมายถึง ค่าของเงินบาทมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเงินบาทเปลี่ยนจาก 34 บาทต่อดอลลาร์ เป็น 30 บาทต่อดอลลาร์ หมายความว่า เราสามารถใช้เงินบาทน้อยลงในการแลกดอลลาร์ ในขณะที่ ถ้าเงินบาทอ่อนค่า เราจะต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกดอลลาร์

เงินบาทแข็งค่า

37 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

สรุปง่ายๆ เงินบาทแข็งค่า หมายความว่า การใช้เงินบาทน้อยลงในการแลกเงินสกุลอื่นในจำนวนเท่าเดิม

ปัจจัยที่ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่า

 1. ดุลการชำระเงินของไทยมีแนวโน้มเกินดุล หมายความว่า ไทยมีรายได้จากต่างประเทศมากกว่าการจ่ายออก ทำให้ดอลลาร์เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น และเงินบาทแข็งค่า
 2. เมื่ออัตราดอกเบี้ยในไทยสูงขึ้น นักลงทุนต่างชาติจะเห็นว่าการลงทุนในไทยมีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่า
 3. ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศอื่น ๆ ที่ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น จะทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น

เงินบาทแข็งค่า ใครได้ประโยชน์?

 • ผู้นำเข้า ลดต้นทุนการนำเข้าสินค้า เพราะราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลง
 • ประชาชน ซื้อสินค้า และบริการจากต่างประเทศได้ถูกลง
 • ผู้ลงทุน นำเข้าสินค้าทุนได้ถูกลง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
 • ผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศ มีภาระหนี้ลดลง เพราะใช้เงินบาทน้อยลงในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ

เงินบาทแข็งค่า ใครเสียประโยชน์บ้าง?

 • ผู้ส่งออก นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง
 • คนทำงานต่างประเทศ นำรายได้ที่เป็นสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง
 • ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างประเทศ นำรายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง

เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น จะมีผลทั้งดีและเสียต่อเศรษฐกิจของไทย และขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ บางกลุ่มอาจได้รับประโยชน์ ในขณะที่บางกลุ่มอาจเสียหายจากการที่ค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook