ประกันสังคม โอนเงินสมทบคืน ม.40 เข้าพร้อมเพย์แล้ววันนี้

ประกันสังคม โอนเงินสมทบคืน ม.40 เข้าพร้อมเพย์แล้ววันนี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคม โอนเงินคืนให้ ม.40 ที่จ่ายเงินสมทบเกิน เข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ววันนี้ (8 ส.ค. 65)

วันนี้ (8 ส.ค. 65) ประกันสังคม โอนเงินคืนให้ผู้ประกันตน ม.40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนงวดเดือน ส.ค. 64-ม.ค. 65 และงวดเดือน ก.พ.-ก.ค. 65 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับเงินคืนส่วนที่ชำระไว้ ตั้งแต่วันที่ 8-10 ส.ค. 65 จะเป็นผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่ 1 ส.ค. 65

ส่วนรอบต่อไป คือ วันที่ 14-16 ก.ย. 65 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนวันที่ 8 ก.ย. 65 จะได้รับเงินคืน

สำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว มาจากมติ ครม. ที่เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เหลือ 60% ของเงินสมทบ (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ส.ค. 2564 – ม.ค. 65 และต่อเนื่องอีก 6 เดือน ก.พ.- ก.ค. 65