ประกันสังคม ม.40 รับเงินที่ชำระเกินคืนเข้าพร้อมเพย์ 8 ส.ค. 65 เช็กด่วนได้กี่บาท

ประกันสังคม ม.40 รับเงินที่ชำระเกินคืนเข้าพร้อมเพย์ 8 ส.ค. 65 เช็กด่วนได้กี่บาท

ประกันสังคม ม.40 รับเงินที่ชำระเกินคืนเข้าพร้อมเพย์ 8 ส.ค. 65 เช็กด่วนได้กี่บาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประกันสังคม โอนเงินสมทบคืนให้ประกันสังคม ม.40 ที่ชำระไว้เกิน เข้าพร้อมเพย์ 8 ส.ค. 65 สำหรับคนที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

จากกรณีที่ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ชำระเงินสมทบจำนวนงวดเดือน ส.ค. 64-ม.ค. 65 และงวดเดือน ก.พ.-ก.ค. 65 ทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

โดยแบ่งช่วงเวลาการโอนเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ ตามช่วงเวลาที่ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนดังนี้

 • ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่ 1 ส.ค. 65
  • จะได้รับเงินระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค. 65
 • ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่ 8 ก.ย. 65
  • จะได้รับเงินระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 65

ผู้ประกันตนสามารถคำนวณยอดเงินที่นำส่งไว้เกิน ดังนี้

 • งวดเดือน ส.ค. 64-ม.ค. 65
  • ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท
  • ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท
 • งวดเดือน ก.พ.-ก.ค. 65
  • ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท
  • ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40

สามารถยื่นคำขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงิน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

หากไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้ดำเนินการดังนี้

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
 • จัดส่งเอกสารการขอรับคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์
 • ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
 • แบบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
  • กรุงไทย
  • กรุงศรีอยุธยา
  • ธ.ก.ส.
  • ธนาคารออมสิน
 • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่ได้แบบให้กับทางสำนักงานประกันสังคม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook