หน่อไม้ฝรั่ง พืชแห่งอนาคต

หน่อไม้ฝรั่ง พืชแห่งอนาคต

หน่อไม้ฝรั่ง พืชแห่งอนาคต
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

"ปราโมทย์ วิเศษอนุพงศ์" ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเกษตรกร หัวไวใจสู้อีกคนหนึ่ง

เมื่อประสบปัญหากับการปลูกพืชไร่ที่ไม่เป็นราคา คุณปราโมทย์ได้พลิกฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งด้วยการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกแล้วมีรายได้ดีกว่าการปลูกพืชผักชนิดอื่นและที่สำคัญตลาดของหน่อไม้ฝรั่งยังเปิดกว้างสำหรับเกษตรกร

"เมื่อก่อนผมทำอาชีพปลูกอ้อย ในช่วงแรกได้ผลผลิตดีมากราคาดี แต่หลังจากปี 2536 ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงหันมาปลูก หน่อไม้ฝรั่งทดแทน ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถตอบสนองความ ต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี โดยมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น นับว่าช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น"

เมื่อ "ปราโมทย์" ประสบความสำเร็จกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เกษตรกรคนเก่งได้แนะนำให้เพื่อนๆ เกษตรกรในตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นอาชีพเสริม

โดยใช้พื้นที่ของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษา หาความรู้และนำเทคนิควิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งกลับไปใช้ในสวนของ ตนเอง และเมื่อเกษตรกรในตำบลหนองกร่างปลูกหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้น คุณปราโมทย์ได้ชักชวนเพื่อนๆ เกษตรกรรวมเป็นกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ ฝรั่งหนองกร่างขึ้น เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสามารถ ในการประกอบอาชีพ และใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต

"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ได้เข้ามา จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร จนนำมาสู่ การจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านดอนกลาง

เมื่อปี 2536 ตลอด ระยะเวลาของการรวมกลุ่มยังต้องเจอปัญหาในการทำงาน จากช่วงแรกมีสมาชิกกลุ่ม 200 ราย แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 25 ราย เนื่องจากบางพื้นที่เป็นดินทรายร่วนซุย มีปัญหาขาดแคลนน้ำ

จึงทำให้ผลผลิตลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่วนหนึ่ง ก็เกิดจากโรครากเน่าในปัจจุบันยังมีเกษตรกรบางรายยึดอาชีพการ ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมแก่การปลูกพืชชนิดนี้ และไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1,000-2,000 บาทต่อวัน

ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในครัวเรือน เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเกษตรกรบางรายที่เลิกปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปแล้ว ก็หันกลับมาให้ความสนใจปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพิ่มขึ้นอีกด้วย"

ด้าน "ประโลม พูนเปี่ยม" สมาชิกเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านดอนกลาง กล่าวว่า ตนได้ทดลองปลูกหน่อไม้ฝรั่งในที่ดินของ สปก.บนเนื้อที่ 1 ไร่ สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 15-20 กิโลกรัมต่อวัน รายได้อยู่ที่ 500-1,000 บาทต่อวัน

สำหรับเงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 30,000-40,000 บาทต่อไร่ รวมค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ระบบสปริงเกอร์และเมล็ดพันธุ์ การปลูก หน่อไม้ฝรั่งนับเป็นอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี ก็สามารถคืนทุนได้แล้ว

 

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ ของ หน่อไม้ฝรั่ง พืชแห่งอนาคต

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook