นักลงทุนห้ามพลาด! ช้อปดีมีคืน 2565 ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขายหุ้น กองทุน ใช้ลดหย่อนภาษีได้

นักลงทุนห้ามพลาด! ช้อปดีมีคืน 2565 ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขายหุ้น กองทุน ใช้ลดหย่อนภาษีได้

นักลงทุนห้ามพลาด! ช้อปดีมีคืน 2565 ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขายหุ้น กองทุน ใช้ลดหย่อนภาษีได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ช้อปดีมีคืน 2565 สามารถใช้ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขายหุ้น กองทุน อนุพันธ์ ลดหย่อนภาษีได้ เฉพาะวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65

รู้หรือไม่? ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้บริการลงทุนในตลาดทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามโครงการช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน 2565

ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) แจ้งสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2565 ได้ไม่เกิน 30,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง สำหรับรายการที่สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลของปี 2565 จะต้องเป็นการส่งคำสั่งซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65

ส่วนค่าธรรมเนียมที่จะนำมาคำนวณลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2565 ได้แก่ การซื้อขายหุ้น, การซื้อขายหุ้นต่างประเทศ, การซื้อขาย และการซื้อขายกองทุนรวม

ช้อปดีมีคืน ลดภาษี

โดยผู้มีเงินได้จะต้องสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้บริการโดยตรง เพราะผู้ให้บริการแต่ละรายอาจมีเงื่อนไขการคำนวณผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป เช่น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ระบุ จำนวนเงินที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นจำนวนเงินรวมของค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อขายหุ้น และเป็นจำนวนเงินรวมของค่าคอมมิชชั่น และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อขายกองทุนรวม หรือบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี ระบุ ค่าธรรมเนียมที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ จะเป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย, ค่าธรรมเนียมตลาด และ ค่าธรรมเนียมจาก ATS ซึ่งจะไม่นำ VAT ไปรวม เป็นต้น

สำหรับเอกสารที่นำไปยื่นภาษีเพื่อใช้สิทธิช้อปดีมีคืน คือ ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่มีการซื้อขายโดยบริษัท ฯ ได้จัดส่งทางอีเมล์ หรือไปรษณีย์ ที่สำคัญเอกสารซื้อขายดังกล่าวต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้จะต้องกรอกสิทธิการลดหย่อนลงในรายการลดหย่อนภาษี เพื่อให้ระบบคำนวณว่าจะได้รับเงินคืนภาษีเท่าไหร่ ซึ่งอัตราภาษีที่จะได้คืนจะสอดคล้องกับเงินได้สุทธิของแต่ละคน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook