เคาะราคา PO หุ้น MAKRO 43.50 บาท รายย่อยจองซื้อได้ตั้งแต่ 4-9 ธ.ค.

เคาะราคา PO หุ้น MAKRO 43.50 บาท รายย่อยจองซื้อได้ตั้งแต่ 4-9 ธ.ค.

เคาะราคา PO หุ้น MAKRO 43.50 บาท รายย่อยจองซื้อได้ตั้งแต่ 4-9 ธ.ค.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) เคาะราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO) ที่ 43.50 บาทต่อหุ้น เปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 4-9 ธ.ค. 64

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) บมจ.สยามแม็คโคร หรือ MAKRO แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมทั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น

ล่าสุดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป เท่ากับ 43.50 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร) และผู้จองซื้อรายย่อยสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 4-9 ธ.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 6 วัน

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นของบริษัท MAKRO ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ที่มีผลใช้บังคับแล้ว

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถตรวจสอบการใช้การสิทธิได้ที่นี่ : https://wwwa2.settrade.com/brokerpage/IPO/automatedRandom/MAKRO/viewquota.jsp

หุ้น MAKRO

สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้น CPALL และ CPF จะได้สิทธิในการเพิ่มทุน ดังนี้

  • ผู้ที่ถือหุ้น MAKRO สิทธิ 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่

  • ผู้ที่ถือหุ้น CPALL สิทธิ 15 หุ้นเดิม :1 หุ้นใหม่

  • ผู้ที่ถือหุ้น CPF สิทธิ 70 หุ้นเดิม :1 หุ้นใหม่

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้จองซื้อรายย่อย โดยสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) 3 ราย ได้แก่

  1. ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
  2. แอปพลิเคชัน SCB Easy
  3. แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที หรือจองซื้อที่สาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์

โดยจะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน

การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF สามารถจองซื้อผ่านตัวแทนรับจองซื้อหุ้น (Subscription Agents) 2 ราย ได้แก่

  1. ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
  2. แอปพลิเคชัน SCB Easy

หรือ จองซื้อหุ้น MAKRO ที่สาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ SETTRADE

ขณะที่ ราคาหุ้น MAKRO ปิดตลาดวันนี้ (3 ธ.ค.) อยู่ที่ 45.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวันก่อน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook