เช็คสิทธิเยียวยาประกันสังคม รู้ผลทบทวนสิทธิที่ www.sso.go.th ได้วันที่เท่าไหร่

เช็คสิทธิเยียวยาประกันสังคม รู้ผลทบทวนสิทธิที่ www.sso.go.th ได้วันที่เท่าไหร่

เช็คสิทธิเยียวยาประกันสังคม รู้ผลทบทวนสิทธิที่ www.sso.go.th ได้วันที่เท่าไหร่

เช็คสิทธิเยียวยาประกันสังคม ยื่นทบทวนสิทธิไปแล้ว จะประกาศผลบนเว็บไซต์ www.sso.go.th ไม่เกินวันที่ 10 พ.ย. 64

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ยื่นทบทวนสิทธิเพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคม 2,500-10,000 บาท ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้น ขณะนี้มีกลุ่มผู้ประกันตนยื่นทบทวนสิทธิแล้วกว่าแสนคน โดยประกันสังคมจะเปิดให้ทบทวนสิทธิไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. นี้ จากนั้นจะนำข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิมาตรวจสอบ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมบนเว็บไซต์ www.sso.go.th ไม่เกินวันที่ 10 พ.ย. 64

ส่วนคนที่ยื่นทบทวนสิทธิมา แต่ไม่ได้รับสิทธินั้น เท่ากับว่าไม่เข้าเงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนดไว้

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม