อัปเดตวิธีทบทวนสิทธิ ม.40 โหลดฟอร์มที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

อัปเดตวิธีทบทวนสิทธิ ม.40 โหลดฟอร์มที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

อัปเดตการทบทวนสิทธิ ม.40 พร้อมเช็คเงื่อนไขการทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุถึงการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดว่า สำนักงานประกันสังคมได้อัปโหลดแบบฟอร์มให้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 ดาวน์โหลดแล้วที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อกรอกข้อมูล และยื่นส่งที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือทางไปรษณีย์

เงื่อนไขการทบทวนสิทธิ ม.40 มีดังนี้

 • สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด 

 • มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

 • จ่ายเงินสมทบเพื่อขึ้นสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เดือน พ.ค.-ก.ค. 64 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

 • มีการเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู่ที่มาทำงานในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

หากไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตั้งแต่แรกเริ่ม จะไม่สามารถทบทวนสิทธิได้ ดังนั้น ประกันสังคมจึงขอให้กลุ่มดังกล่าวไม่ต้องมายื่นทบทวนสิทธิแต่อย่างใด

สำหรับวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ ม.40 เพื่อขอรับเงินเยียวยามีดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือ คลิกที่นี่

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน

  • ชื่อ-นามสกุล

  • ที่อยู่

  • เลขบัตรประชาชน

  • เบอร์โทรศัพท์

  • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ใกล้เคียงได้

หลักฐานที่จะใช้ในการพิจารณายื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ม.40 หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำหลักฐานหรือใบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือใบทะเบียนสมรส แนบส่งมาด้วย

หลังจากที่ผู้ประกันตนยื่นทบทวนสิทธิไปแล้วนั้น ทางสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมเอกสารทบทวนสิทธิเพื่อเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนสิทธิ ส่วนกรอบการโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มคนทบทวนสิทธินั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ ด้วยเช่นกันว่ามีเอกสารที่ส่งเข้ามามากน้อยขนาดไหน โดยกรอบการยื่นทบทวนสิทธินั้นจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 64 และการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนทางประกันสังคมจะโอนเงินไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม