ปรับขึ้นเบนซิน-โซฮอล์ อีก 50 สต.พรุ่งนี้ !!

ปรับขึ้นเบนซิน-โซฮอล์ อีก 50 สต.พรุ่งนี้ !!

ปรับขึ้นเบนซิน-โซฮอล์ อีก 50 สต.พรุ่งนี้ !!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร ดีเซลคงเดิม
มีผลพรุ่งนี้ (5 ก.ค. 56)เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95: 46.85 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 95: 39.33 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล91: 36.88 บาท/ลิตร
E20: 34.38 บาท/ลิตร
E85: 23.08 บาท/ลิตร
ดีเซล 29.99 บาท/ลิตร