ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจผลสลากออมสิน 16/10/2564 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 118 บ 2668390 งวดที่ 122 V 6552327 งวดที่ 122 ค 1502042

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 4,071 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

1502042 2668390 6552327

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 114 บ 4959084 งวดที่ 125 S 8479082

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 2,716 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

3847608 6238189

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 6,020 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 770 อันดับ อันดับละ 8,000 บาท

2919186 6315369 7412808 7911822 8500566

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 12,040 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 1,540 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

1213332 1515190 1727069 3657043 6529628
6768683 6773599 6930961 8216221 8469850

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 24,004 อันดับ อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138 3,072 อันดับ อันดับละ 300 บาท

493981 510078

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 239,236 อันดับ อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138 30,668 อันดับ อันดับละ 200 บาท

25605 87728

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 113 - 134 2,391,590 อันดับ อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136 167,272 อันดับ อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138 139,326 อันดับ อันดับละ 100 บาท

6129 9560