ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 3 จังหวัด รับเงินเยียวยาประกันสังคมทีเดียว 10,000 บาท วันนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 3 จังหวัด รับเงินเยียวยาประกันสังคมทีเดียว 10,000 บาท วันนี้

เงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 40 ใน 3 จังหวัด ทีเดียว 10,000 บาท เฉพาะคนที่สมัครในช่วง 4-24 ส.ค. 64 และเช็คสิทธิ www.sso.go.th พบมีสิทธิได้รับเงิน

วันนี้ (28 ก.ย. 64) สำนักงานประกันสังคมโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน เป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 ส.ค.64 ซึ่งจะได้รับเยียวยา 2 รอบ ทั้งรอบแรก 5,000 บาท รอบ 2 อีก 5,000 บาท รวมเป็นวงเงิน 10,000 บาท โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนรวดเดียว

ประกันสังคม มาตรา 40

moneyincome1

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

  2. เลือกปุ่ม ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

  3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูป

  4. จากนั้นกดค้นหา ระบบจะแสดงผลว่าได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาท หรือไม่

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม