ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ของผู้ประกอบการ "โรงแรม-ที่พัก" ละเอียดยิบ ทำตามได้ง่ายๆ

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ของผู้ประกอบการ "โรงแรม-ที่พัก" ละเอียดยิบ ทำตามได้ง่ายๆ

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ของผู้ประกอบการ "โรงแรม-ที่พัก" ละเอียดยิบ ทำตามได้ง่ายๆ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สำหรับผู้ประกอบการ "โรงแรม-ที่พัก" เพื่อกางเป๋ารับเงินจากผู้ใช้สิทธิ เริ่ม 24 ก.ย. นี้ เป็นต้นไป

เราเที่ยวด้วยกัน

เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.-31 ต.ค. 64 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00 - 21.00 น. (ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จ ในช่วงวันที่ 21 เม.ย. - 18 มิ.ย. 64 ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)

โดยโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด

สำหรับประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีดังนี้

 • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม และโรงแรมที่พักที่ไม่มีใบอนุญาตแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20 )
 • ร้านอาหาร
 • สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายชื่อของ ททท.
 • ร้าน OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
 • สปา/นวดเพื่อสุขภาพ (มีใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ)
 • รถเช่า /เรือเช่า (มีใบอนุญาตประกอบกิจการ)

หมายเหตุ : ประเภทกิจการที่ขยายให้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เพิ่มเติม เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สำหรับผู้ประกอบการ

 1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และ เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 2. เลือกรายการ สมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 3. เลือกประเภทกิจการ
 4. กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 5. กรอก OTP เพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์
 6. ยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ และให้ความยินยอม
 7. กรอกข้อมูลกิจการ
 8. แจ้งความประสงค์รับเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านแอปฯ ถุงเงิน (เพื่อรับเงินจากแอปฯ เป๋าตัง)
 9. อ่านและกดยินยอม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 10. กำหนด Username Password เพื่อการ Log-In ใช้งานครั้งต่อไป
 11. กรอก OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 12. ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สำหรับผู้ประกอบการ

สมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

นอกจากนี้ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ก็ยังมีคู่มือการลงทะเบียนกิจการโรงแรมพร้อมอธิบายภาพประกอบสำหรับผู้ให้บริการที่พัก-โรงแรมที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ไว้ด้วยดังนี้

0001

เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com คลิกสมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

Journey การลงทะเบียนของโรงแรม

1 เลือกประเภทร้านค้า และกรอกข้อมูล Log-in

 • เลือกประเภทร้านค้า
 • เลือกประเภทนิติบุคคล
 • เลือกว่ามีสาขาหรือไม่
 • กรอกข้อมูล CID / TAX ID และเบอร์โทรศัพท์

2. กรอกข้อมูลกิจการ

 • กรอกข้อมูลกิจการ
 • กรอกข้อมูลผู้ติดต่อและเจ้าของกิจการ
 • แจ้งความประสงค์รับบัตรเครดิต

3. จัดการร้านค้าและสาขา (ถ้ามี)

 • เพิ่มขึ้นมูลสาขาย่อยและเบอร์มือถือลูก
 • ปักหมุดที่ตั้ง
 • แจ้งความประสงค์เข้าร่วม OTA และ PSP
 • อัปโหลดรูปร้านค้า

4. กำหนด Username Password

 • กำหนด Username Password เพื่อการ Log-in ใช้งานครั้งต่อไป

*หากเป็นการจองผ่านเว็บไซต์ โรงแรมอาจต้องปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

Journey การลงทะเบียนของโรงแรม

คู่มือการลงทะเบียนกิจการโครงการเราเที่ยวด้วยกันระบุดังนี้

คู่มือการลงทะเบียนกิจการโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เลือกประเภทกิจการ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

1.1. โปรดระบุรูปแบบกิจการที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการให้ถูกต้องกับเงื่อนไขโครงการ เช่น โรงแรม/ที่พัก, ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว

เลือกประเภทกิจการ

1.2. เลือกลงทะเบียนโครงการในนาม บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน1

1.3. ประเภทของผู้ประกอบการ

 • หากเป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา
  • CID
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนใช้บริการแอปฯ ถุงเงิน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ประสงค์ลงทะเบียนใช้บริการแอปถุงเงิน (ร้านใหม่)
 • หากเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล
  • TAX ID
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนใช้บริการแอปฯ ถุงเงิน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ประสงค์ลงทะเบียนใช้บริการแอปถุงเงิน (ร้านใหม่)

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน2

1.4. ระบุว่ามีสาขาหรือไม่

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน3

1.5. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน

1.6. ยอมรับ Terms and conditions

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน4

2.1. กรอกข้อมูลกิจการ (1/2)

 • เบอร์มือถือใช้งานแอปฯ ถุงเงิน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล
 • นามสกุลเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
 • ชื่อเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประเภทร้านค้า/กิจการย่อย
 • ประเภทร้านค้า/กิจการ
 • ชื่อกิจการภาษาไทย-อังกฤษ
 • สถานะใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 • กรอกเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ข้อมูลกิจการเพื่อลงทะเบียนโครงการฯ พร้อมสมัครบริการแอปพลิเคชั่นถุงเงิน
 • ข้อมูลสำหรับให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อ
 • ชื่อผู้ติดต่อ
 • อีเมล
 • เบอร์ติดต่อกิจการ
 • *นิติบุคคล: ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
 • บุคคลธรรมดา: เจ้าของกิจการ
 • ที่อยู่กิจการ (ต้องตรงกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)
 • เลขที่
 • หมู่
 • ชื่อหมู่บ้าน/อาคารชุด
 • ซอย
 • จังหวัด
 • เขต/อำเภอ
 • ถนน
 • แขวง/ตำบล
 • รหัสไปรษณีย์เราเที่ยวด้วยกัน

2.2 กรอกข้อมูลกิจการ (2/2)

ข้อมูลเพื่อรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

 • กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับรับชำระเงิน ซึ่งการแจ้งความประสงค์รับเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านแอปฯ ถุงเงิน หากเลือกช่องแจ้งความประสงค์จะมีข้อความที่ระบุว่า "ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครบริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต" ปรากฎขึ้นมา

ข้อมูลเพื่อรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

3.1 กรอกข้อมูลระบุช่องทางการชำระเงินออนไลน์

 • ช่องทางการรับชำระเงินสำหรับการจองโรงแรมในโครงการ
  *โรงแรม/ที่พัก ที่ใช้บริการเสนอขายห้องพักกับ OTA สามารถระบุวิธีการรับชำระเงินผ่านผู้ให้บริการ ที่กิจการใช้บริการได้ โดยระบุรหัส ID โรงแรม สำหรับกิจการที่ไม่มีการเสนอขายห้องพักผ่านผู้ให้บริการ OTA สามารถเลือกผู้ให้บริการ Payment Service Provider ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำการเปิดบริการรับชำระเงินออนไลน์สำหรับการจองห้องพักได้
 • การจองโรงแรมผ่านโครงการต้องชำระส่วนของประชาชนเงินผ่านทางช่องออนไลน์เท่านั้น
 • โรงแรมต้องมีการบริการชำระเงินออนไลน์จาก OTA หรือ PSP ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ข้อมูลของกิจการที่ท่านลงทะเบียนไว้ ธนาคารจะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ หรือ Online Travel Agency
 • โรงแรมจะต้องรับเงื่อนไขการให้บริการของผู้บริการชำระเงินออนไลน์

กรอกข้อมูลระบุช่องทางการชำระเงินออนไลน์

3.2 กรอกข้อมูลในหน้าจัดการร้านค้า เพื่อสร้าง Profile บนเว็บค้นหาร้านค้า (1/3)

 • กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น จำนวนพนักงาน จำนวนห้องพัก และตรวจสอบข้อมูลที่ได้กรอกไปในเบื้องต้นว่าถูกต้องหรือไม่

กรอกข้อมูลในหน้าจัดการร้านค้า2

3.3 กรอกข้อมูลในหน้าจัดการร้านค้า เพื่อสร้าง Profile บนเว็บค้นหาร้านค้า (2/3)

 • ระบุตำแหน่งร้านค้าและรายละเอียดโรงแรมอื่นๆ

 กรอกข้อมูลในหน้าจัดการร้านค้า

3.4 กรอกข้อมูลในหน้าจัดการร้านค้า เพื่อสร้าง Profile บนเว็บค้นหาร้านค้า (3/3)

 • เพิ่มเติมข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่จะเดินทางมาใช้บริการ เช่น ข้อความประชาสัมพันธ์ และรูปภาพกิจการ โดยรูปภาพที่กิจการอัปโหลดจะนำไปแสดงบนเว็บไซต์ค้นหากิจการ

กรอกข้อมูลในหน้าจัดการร้านค้า

3.5 เพิ่มรายละเอียดสาขาเฉพาะกิจการที่ระบุว่ามีสาขาและประสงค์ใช้ Tax ID และบัญชีรับเงินร่วมกัน

 • โรงแรมสามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ประจำสาขาเพื่อใช้ทำการ Log-in จัดการข้อมูลสาขา และ Log-in แอปฯ ถุงเงิน

เพิ่มรายละเอียดสาขา

3.6 PDPA Consent (สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

 • พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แสดงเจตนาให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการเก็บรวบรวม เพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษ, วิเคราะห์ข้อมูล และยืนยันตัวตน

3.7 ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่ง

ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่ง

4.1 กำหนด Username และ Password เพื่อการ Log-in ใช้งานครั้งต่อไป

กำหนด Username และ Password

4.2 นำส่งคำขอลงทะเบียนโครงการสำเร็จ

นำส่งคำขอลงทะเบียนโครงการสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนสำเร็จโปรดรอผลการลงทะเบียนทาง SMS