ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าพร้อมเพย์อีกรอบวันนี้ 21 ก.ย. 64

ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าพร้อมเพย์อีกรอบวันนี้ 21 ก.ย. 64

ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าพร้อมเพย์อีกรอบวันนี้ 21 ก.ย. 64
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ที่สมัครใหม่ ผ่านระบบพร้อมเพย์ 5,000 บาท อีกรอบวันนี้ 21 ก.ย. 64

วันนี้ (21 ก.ย. 64) เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางสำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, ระยอง, ราชบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, ตาก, อ่างทอง, นครนายก, สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ที่ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 64 โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 ในกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท ผ่านการโอนเงินด้วยระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพียง 1 เดือนเท่านั้น เนื่องจากเป็นรัฐบาลประกาศคุมเข้มเพียงเดือนเดียว

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ที่สมัครใหม่สามารถเข้าไป คลิก ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม  หรือ ตรวจสอบสิทธิเยียวยาที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

  1. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  2. กรอกรหัสภาพให้ตรงตามภาพที่ปรากฎ (แต่ละครั้งแตกต่างกันไป)

  3. คลิกค้นหา

ตรวจสอบสิทธิ์

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม