ช้าก่อน… ถ้าคิดจะผ่อนซื้อคอนโด

ช้าก่อน… ถ้าคิดจะผ่อนซื้อคอนโด

ช้าก่อน… ถ้าคิดจะผ่อนซื้อคอนโด
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา


ปัจจุบันคอนโดมิเนียมถือเป็นที่อยู่อาศัยลำดับต้นๆ ที่คนเลือกซื้อโดยคำนึงถึงทำเลที่ตั้งว่าใกล้ที่ทำงานหรือห้างสรรพสินค้า เพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นลำดับแรก ส่วนที่รองลงมาคืองบประมาณและขนาดพื้นที่ใช้สอยของห้อง

การตรวจสอบรายละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมจึงควรพิจารณาจากตัวอาคารและเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ซึ่งเป็นที่ผู้ซื้อไม่ควรละเลยเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อเอง สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมีดังนี้

1. ตรวจสอบขนาดพื้นที่ห้องชุด หากให้ความสำคัญกับขนาดพื้นที่ห้อง ก็ควรจะวัดขนาดของห้องด้วยตนเองว่าตรงตามที่ผู้ขายประกาศไว้หรือไม่ และยังสามารถนำเอาขนาดพื้นที่มาคำนวณเปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรได้อีกด้วย

2. ตรวจสอบที่จอดรถ ควรตรวจสอบดูว่ามีพื้นที่จอดรถเพียงพอกับจำนวนยูนิตทั้งหมดหรือไม่

3. ตรวจสอบการก่อสร้าง ว่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีมาตรฐานและความแข็งแรงคงทนเพียงไร วัสดุกั้นห้องมีความหนามากน้อยเพียงไร การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตรงตามที่โฆษณาไว้หรือไม่

4. ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเข้าอยู่อาศัย ระบบน้ำ ไฟฟ้าเป็นอย่างไร มีระบบไฟฉุกเฉินกรณีไฟดับ ระบบรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระบบการจัดเก็บขยะ การจัดและรับส่งไปรษณีย์ ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น เครื่องตรวจควันไฟ หัวฉีดน้ำ ในตัวอาคารและห้องชุด บันไดหนีไฟมีขนาดได้มาตรฐานหรือไม่ นอกจากนี้ ตรวจสอบลิฟต์โดยสารมีเพียงพอกับจำนวนคนที่พักอยู่หรือไม่

5. ศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาสัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดว่าเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบ คนทั่วไปมักจะละเลยต่อรายละเอียดในสัญญาเนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากและเป็นเรื่องตัวบทกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ แต่จะให้ดีควรปรึกษานักกฎหมายหรือสคบ. สำหรับคำแนะนำในข้อสัญญาเพื่อให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหรือกรณีได้รับความเสียหาย และตรวจสอบรายละเอียดประกอบสัญญา ได้แก่ รายการวัสดุอุปกรณ์ก่อนสร้างอาคารชุดตรงตามสัญญาหรือไม่ ระยะเวลาการรับประกันความเสียหายมีระบุไว้หรือไม่ เป็นต้น

6. ตรวจสอบรายละเอียดของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งผู้ซื้อจะต้องทราบถึงระเบียบต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด เช่น อัตราค่าส่วนกลางที่จะต้องชำระ หรือกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดเหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางหรือไม่ เป็นต้น

7. ศึกษาข้อมูลของผู้ประกอบการว่าเป็นอย่างไร เช่น พิจารณาจากประสบการณ์ความชำนาญ และชื่อเสียงของผู้ประกอบการโครงการ เป็นต้น 

อย่าลืมเก็บหลักฐานทุกชิ้นไว้ให้ครบตั้งแต่ใบเสร็จ ค่ามัดจำ แผ่นพับโฆษณา และเอกสารทั้งหมด เผื่อเวลามีปัญหาจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียน


ศูนย์กลางซื้อ-ขาย คอนโดมือสอง ซื้อง่าย ขายฟรี ทุกทำเล ทั่วไทย!‎ ที่นี่เลย dealfish.co.th

ที่มา : คู่มือเตือนภัยรอบตัว ฉบับ เงิน เงิน เงิน เงิน โดยทีมงานบ้านของเรา