เช็คสิทธิเยียวยาประกันสังคม ม.33 โอนอีก 2,500 บาท เข้าวันที่สามกว่า 1 ล้านราย

เช็คสิทธิเยียวยาประกันสังคม ม.33 โอนอีก 2,500 บาท เข้าวันที่สามกว่า 1 ล้านราย

เช็คสิทธิเยียวยาประกันสังคม ม.33 โอนอีก 2,500 บาท เข้าวันที่สามกว่า 1 ล้านราย

เช็คสิทธิประกันสังคม เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 โอนอีก 2,500 บาท เข้าระบบพร้อมเพย์เป็นวันที่สาม

วันนี้ (6 ส.ค. 64) สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, และสงขลา ใน 9 ประเภทกิจการ เป็นจำนวนเงินคนละ 2,500 บาท เป็นวันที่สามแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่นี่ www.sso.go.th

ประกันสังคม

พื้นที่ควบคุมและเข้มงวดใน 10 จังหวัดแรกมีดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10. สงขลา

9 ประเภทกิจการที่จะได้รับเงินเยียวยามีดังนี้

 1. กิจการก่อสร้าง
 2. กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร
 3. กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 6. สาขาขายส่งและการขายปลีก
 7. การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ประกันสังคมเช็กได้เเล้ว

สำหรับการโอนเงินให้กับนายจ้าง-ลูกจ้าง มีดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานบริษัทฯ หรือลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง" จะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

นายจ้าง จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่นายจ้างแจ้งอัตโนมัติ

สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยาผ่านระบบพร้อมเพย์นั้น ขอให้ตรวจสอบว่าได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือไม่ เนื่องจากระบบการโอนเงินนั้น รัฐบาลจะยึดตามเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก โดยหลังจากที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยจะได้รับเงินเยียวยาอีกครั้งใน 7 วันข้างหน้า ซึ่งกระทรวงแรงงานวางกรอบการโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จนถึงวันที่ 29 ต.ค. นี้

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม