วิธีเช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th รับ 2,500 บาท

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th รับ 2,500 บาท

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th รับ 2,500 บาท

วิธีตรวจสอบสถานะ เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

จากมาตรการเยียวยาล่าสุด ในกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 27 ในพื้นที่ 10 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งกลุ่มแรงงาน ประกันสังคมมาตรา 39 และประกันสังคมมาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท

โดยผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,500 บาท รวมกับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% แต่ไม่เกินคนละ 7,500 บาท รวมเบ็ดเสร็จตกคนละ 10,000 บาท ส่วนนายจ้าง หรือผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน ตลอด 1 เดือน 

หากผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ต้องการตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาว่าจะได้รับเงินหรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้

ตรวจสอบสถานะ เช็กสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก "ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)"
  ตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33ตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33
 2. จะพบหน้าจอกรอกข้อมูลเพื่อ "ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33"
 3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด
 4. กด "ค้นหา"
  ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33
 5. แสดงผลการค้นหา

  เลขประจำตัวประชาชน : xxxxxxxxxxxxx

  ได้รับสิทธิ / ไม่ได้รับสิทธิ

  ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33
  ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
  และเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

  ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย สปส.จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น
  เช็กสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33เช็กสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ข่าวโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มเติม