ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 โอน 2,500 บาท เข้าพร้อมเพย์วันที่สองแล้ว

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 โอน 2,500 บาท เข้าพร้อมเพย์วันที่สองแล้ว

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 โอน 2,500 บาท เข้าพร้อมเพย์วันที่สองแล้ว

ประกันสังคมโอนเงิน เยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 เข้าพร้อมเพย์อีก 1 ล้านคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด อยากรู้มีสิทธิได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่นี่ -> www.sso.go.th

เข้าสู่วันที่สอง (5 ส.ค. 64) ที่ทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันประกันสังคมตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบใน 9 ประเภทกิจการที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจำนวน 1 ล้านบัญชี

ssoth

สำหรับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดใน 10 จังหวัดแรกมีดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10. สงขลา

สำหรับ 9 ประเภทกิจการที่จะได้รับเงินมีดังนี้

 • กิจการก่อสร้าง
 • กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร
 • กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 • สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • สาขาขายส่งและการขายปลีก
 • การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ssoth1

สำหรับการโอนเงินให้กับนายจ้าง-ลูกจ้าง มีดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานบริษัทฯ หรือลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง" จะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

นายจ้าง จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่นายจ้างแจ้งอัตโนมัติ

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม