เงินเดือนนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรี ข้าราชการการเมืองรับเงินเดือนกี่บาท

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรี ข้าราชการการเมืองรับเงินเดือนกี่บาท

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรี ข้าราชการการเมืองรับเงินเดือนกี่บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เช็กเงินเดือน นายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมทั้งสิ้นกี่บาท

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีบางกระทรวงประประกาศไม่รับค่าตอบแทนตลอด 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ซึ่งหลายคนอาจสงสัยถึงเงินเดือนข้าราชการการเมืองในแต่ละเดือนเขาได้กันกี่บาท Sanook Money มีคำตอบมาฝากกัน

ข้อมูลจากสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556 ระบุว่า ข้าราชการการเมืองจะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตัวแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งจากการตรวจสอบตามบัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินประจำตัวแหน่งข้าราชการการเมือง ระบุรายละเอียดดังนี้

นายกรัฐมนตรี

 • อัตราเงินเดือน 75,590 บาท
 • อัตราเงินประจำตัวแหน่ง 50,000 บาท
 • รวม 125,590 บาทต่อเดือน

รองนายกรัฐมนตรี

 • อัตราเงินเดือน 74,420 บาท
 • อัตราเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท
 • รวม 119,920 บาทต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • อัตราเงินเดือน 73,240 บาท
 • อัตราเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
 • รวม 115,740 บาทต่อเดือน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

 • อัตราเงินเดือน 72,060 บาท
 • อัตราเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท
 • รวม 113,560 บาทต่อเดือน

9fbe6aedf5cd456afb307066d99d4