เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม นั่งเลขานายก อบจ. สมุทรปราการ เทียบเงินเดือนได้เท่าไหร่?

เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม นั่งเลขานายก อบจ. สมุทรปราการ เทียบเงินเดือนได้เท่าไหร่?

เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม นั่งเลขานายก อบจ. สมุทรปราการ เทียบเงินเดือนได้เท่าไหร่?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เทียบเงินเดือน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หลังพบรายชื่อ "เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม" ปรากฎในทำเนียบผู้บริหาร

จากกรณีที่ชาวเน็ตแห่แชร์ทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และพบรายชื่อของ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ในชุดข้าราชการสีกากี พร้อมระบุตำแหน่ง "เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ" ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของเลขาฯ คุณแม่ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ จนสร้างความสนใจให้กับโลกโซเชี่ยลเป็นอย่างมาก

เพลงชนม์ทิดา

การรับตำแหน่งในส่วนของข้าราชการใดๆ ก็ตาม สิ่งที่จะต้องตามมาคือหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ที่จะต้องคอยประสานทั้งในส่วนของราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงจะต้องมีความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล และแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจต่างๆ เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มิใช่น้อย แต่ด้วยบทบาทภารกิจที่หนักอึ้งเช่นนี้ย่อมมีผลตอบแทนเป็นเงินเดือนด้วยเช่นกัน อยากรู้หรือเปล่าว่าตำแหน่งเลขานุการยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ Sanook Money มีคำตอบมาฝากกัน

จากการตรวจสอบข้อมูล จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 พบว่าเงินเดือนแต่ละตำแหน่งมีดังนี้

  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 75,530 บาท
  • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 45,540 บาท
  • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท
  • ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 13,880 บาท
  • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 30,540 บาท
  • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 24,990 บาท
  • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท

สรุป ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ ของ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม นั่งเลขานายก อบจ. สมุทรปราการ เทียบเงินเดือนได้เท่าไหร่?