เทคนิคการเขียนเรซูเม่ เขียนดี..ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ เขียนดี..ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง
ejobeasy

สนับสนุนเนื้อหา

Resume (เรซูเม่) หรือ Curriculum Vitae (CV) คือ ประวัติย่อของผู้สมัครงาน ที่แสดงถึงคุณสมบัติ การศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร


เรซูเม่ที่ดีจึงควรบ่งบอกถึงตัวตนและความสามารถที่เป็นประโยชน์กับภารกิจในตำแหน่งงานที่คุณสมัคร หรืออาจกล่าวได้ว่าเรซูเม่ (Resume) เป็นด่านแรกที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) จะคัดเลือก ก่อนติดต่อคุณให้เข้าไปสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป
หลายคนไม่รู้จะเริ่มเขียนเรซูเม่อย่างไร


ก่อนอื่นต้องทราบว่าหน้าตาของเรซูเม่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

รูปแบบของเรซูเม่

-ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ รวมถึง E-mail Address ที่คุณหมั่นเช็คเมล์อยู่เสมอ
-ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เป็นตำแหน่งที่บริษัทกำลังเปิดรับ หรืออาจเป็นตำแหน่งที่คุณสนใจ แม้ไม่ได้เปิดรับ แต่ถ้าตำแหน่งที่คุณสนใจว่างลงเมื่อไหร่ และคุณสมบัติของคุณเข้าตา เป็นไปได้ที่ฝ่าย HR จะติดต่อกลับไป
-ประวัติส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด สถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ส่วนสูง น้ำหนัก สุขภาพ สถานะ อาศัยอยู่กับใคร
-ประวัติทางการศึกษา เรียงลำดับวุฒิสูงสุดไปวุฒิที่ต่ำกว่า เช่น เริ่มต้นจากปริญญาโท ปริญญาตรี มัธยมศึกษา เรียนจบสาขาอะไร สถาบันไหน ปีที่สำเร็จการศึกษา และผลการเรียน
-กิจกรรมระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
-ประสบการณ์ทำงานในแต่ละบริษัท ระยะเวลาที่ทำงาน (เดือน/ปี) หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมขั้นสูง และทักษะภาษาต่างประเทศ
-ประวัติการอบรม หัวข้อและปีที่อบรม
-ผลงาน/รางวัล ที่เคยได้รับระหว่างศึกษาอยู่หรือทำงาน
-ความสนใจพิเศษ เช่น งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม
-บุคคลอ้างอิง ระบุให้ชัดเจนทั้งชื่อ ตำแหน่ง บริษัท เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก


เรซูเม่แบบไหนถึงจะโดนใจ!
-กระชับ สั้น ไม่เยิ่นเย้อ จัดรูปแบบให้อ่านง่าย พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ขนาด 1-2 หน้า ใช้ตัวอักษรปกติ ไม่ปรับแต่งหรือเล่นสีสันมากเกินไป
-แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย ความสนใจ คุณสมบัติ ความสามารถ สอดคล้องกับตำแหน่งที่สมัคร
-หยิบยกจุดแข็ง แสดงตัวตน ศักยภาพ จุดเด่นที่มีผลต่อการสมัครงาน เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าคุณเหมาะสมที่จะทำงานในตำแหน่งที่สมัครได้
-เรียงลำดับช่วงเวลาจากปัจจุบันไปอดีต ทั้งประวัติการศึกษา การทำงาน และประสบการณ์
-กิจกรรมระหว่างเรียนและทำงาน หรือกิจกรรมเพื่อสังคม มีผลต่อการพิจารณารับคุณเข้าทำงาน
-การเขียนเรซูเม่ในบางตำแหน่งหรือบางบริษัท อาจต้องเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ แต่คุณต้องมั่นใจด้วยว่าภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
-รูปถ่ายที่แนบไปพร้อมเรซูเม่ ควรเลือกภาพที่เหมาะกับตำแหน่งที่สมัคร
-อ่านทวนซ้ำหลายรอบก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อไม่ให้มีตัวสะกดผิด เพราะแสดงถึงความไม่รอบคอบของคุณ


คิดอะไรไม่ออกจริงๆ ลองสืบค้นตัวอย่างเรซูเม่รูปแบบต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ จะทำให้คุณเห็นภาพเรซูเม่ที่ดี เพื่อนำมาปรับใช้กับเรซูเม่ของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น