สรุปการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 63 ทางออนไลน์โค้งสุดท้าย ก่อนหมดเขต 30 มิ.ย. 64

สรุปการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 63 ทางออนไลน์โค้งสุดท้าย ก่อนหมดเขต 30 มิ.ย. 64

สรุปการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 63 ทางออนไลน์โค้งสุดท้าย ก่อนหมดเขต 30 มิ.ย. 64
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากรขยายเวลาให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเว็บไซต์จน ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี ในปีนี้ จะต้องเตรียมเอกสารในการกรอกข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนซึ่งต้องบอกเลยว่าการยื่นภาษีด้วยตนเองไม่ยากอย่างที่คิดเลย

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบ ได้แก่

  1. แบบ ภ.ง.ด. 90 คือผู้มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น เงินปันผล หรือค้าขาย
  2. แบบ ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน ไม่ได้มีรายได้เสริ

สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นภาษีออนไลน์ กับเว็บไซต์กรมสรรพากร ได้แก่ เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้างที่สรุปรายได้รวมในปีนั้น มีการพักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ, รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมได้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา หรือลูก, เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน, เบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ รวมถึงเอกสารที่ใช้จ่ายในโครงการของรัฐบาล "ช้อปดีมีคืน"

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรมีขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้ที่จะต้องยื่นภาษีออนไลน์ในครั้งแรกต้องสมัครเข้าระบบยื่นภาษีในระบบ E-Filing ของเว็บไซต์กรมสรรพากร เสียก่อนถึงจะเข้าระบบยื่นภาษีได้ โดยผู้ยื่นภาษีจะต้องกรอกข้อมูลในถูกต้องและครบถ้วน

  2. กรอกข้อมูลยื่นภาษี ตั้งแต่ผู้มีเงินได้, สถานภาพผู้มีเงินได้, สถานะการยื่นแบบ, คู่สมรส และข้อมูลการเงินได้และสถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรส

  3. เลือกเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น หรือค่าลดหย่อน

  4. บันทึกเงินได้ โดยผู้ยื่นภาษีจะต้องกรอกจำนวนเงินที่ได้ในแต่ละประเภทที่เลือกไว้

  5. บันทึกลดหย่อน กรอกจำนวนเงินที่ได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ไม่เกินเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าบันทึกจำนวนเงินเกินเกณฑ์ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนทันที

  6. คำนวณภาษี ระบบจะทำการสรุปข้อมูลด้วยการคำนวณภาษี และเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นสามารถบันทึกในส่วนการคำนวณภาษี

  7. ยืนยันการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยระบบจะให้ผู้ยื่นภาษีตรวจสอบข้อมูล และจำนวนภาษีที่ชำระ

  8. ตรวจสอบข้อมูลยื่นภาษี จากนั้นกดยืนยันการยื่นแบบ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนยื่นภาษี 63