เช็กสิทธิ์เราชนะ คลังจี้คนเงินเหลืออื้อ รีบใช้ให้เกลี้ยงก่อนปิดโครงการ 30 มิ.ย. 64

เช็กสิทธิ์เราชนะ คลังจี้คนเงินเหลืออื้อ รีบใช้ให้เกลี้ยงก่อนปิดโครงการ 30 มิ.ย. 64

คลังเผยเราชนะมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงินกว่า 25.2 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ 33.2 ล้านคน แนะคนที่เหลือใช้ให้หมดก่อนปิดโครงการฯ 30 มิ.ย. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิ์เราชนะ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 64 ว่ามียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 271,658 ล้านบาท จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.2 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวมีผู้ใช้สิทธิ์เราชนะที่ใช้จ่ายครบวงเงินสิทธิ์แล้วจำนวน 25.2 ล้านคน เท่ากับว่ายังมีผู้ใช้สิทธิ์เราชนะอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังใช้จ่ายไม่ครบหรือยังไม่ได้ใช้จ่าย จึงขอให้ผู้ที่ยังมีสิทธิ์เหลือดังกล่าวสำรวจเงินคงเหลือและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการเราชนะ

20210624wewinprojectcumula

สำหรับกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เราชนะที่แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมียอดใช้จ่ายดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสิทธิ์จำนวน 101,014 ล้านบาท
  • ผู้ที่ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 17.1 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสิทธิ์จำนวน 150,019 ล้านบาท
  • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 2.4 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสิทธิ์จำนวน 20,625 ล้านบาท

934996

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เราชนะ