เช็กสิทธิ์เราชนะ คลังจี้คนเงินเหลืออื้อ รีบใช้ให้เกลี้ยงก่อนปิดโครงการ 30 มิ.ย. 64

เช็กสิทธิ์เราชนะ คลังจี้คนเงินเหลืออื้อ รีบใช้ให้เกลี้ยงก่อนปิดโครงการ 30 มิ.ย. 64

เช็กสิทธิ์เราชนะ คลังจี้คนเงินเหลืออื้อ รีบใช้ให้เกลี้ยงก่อนปิดโครงการ 30 มิ.ย. 64

คลังเผยเราชนะมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงินกว่า 25.2 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ 33.2 ล้านคน แนะคนที่เหลือใช้ให้หมดก่อนปิดโครงการฯ 30 มิ.ย. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิ์เราชนะ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 64 ว่ามียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 271,658 ล้านบาท จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.2 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวมีผู้ใช้สิทธิ์เราชนะที่ใช้จ่ายครบวงเงินสิทธิ์แล้วจำนวน 25.2 ล้านคน เท่ากับว่ายังมีผู้ใช้สิทธิ์เราชนะอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังใช้จ่ายไม่ครบหรือยังไม่ได้ใช้จ่าย จึงขอให้ผู้ที่ยังมีสิทธิ์เหลือดังกล่าวสำรวจเงินคงเหลือและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการเราชนะ

20210624wewinprojectcumula

สำหรับกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เราชนะที่แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมียอดใช้จ่ายดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสิทธิ์จำนวน 101,014 ล้านบาท
  • ผู้ที่ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 17.1 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสิทธิ์จำนวน 150,019 ล้านบาท
  • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 2.4 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสิทธิ์จำนวน 20,625 ล้านบาท

934996