คลังจ่อพักหนี้ ลูกค้าแบงก์รัฐถึงสิ้นปี 64

คลังจ่อพักหนี้ ลูกค้าแบงก์รัฐถึงสิ้นปี 64
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้หารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งเป็นการเร่งด่วน เพื่อสั่งการให้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้เสนอแผนงานกลับมาให้พิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทุกธนาคารเห็นตรงกันว่าจะมีการพักชำระหนี้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบไปจนสิ้นปี 64 จากปัจจุบันที่ช่วงเวลา พักหนี้ ของธนาคารแต่ละแห่งไม่เท่ากัน และมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ มาตรการที่ออกมายืนยันว่าจะไม่กระทบกับฐานะโดยรวมของธนาคาร เนื่องจากมีการตั้งสำรองในระดับสูง

ส่วนกรณีการลดเพดานดอกเบี้ย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้น ทางกระทรวงการคลังจะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ สำหรับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ พักหนี้