วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท แบบละเอียดยิบ

วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท แบบละเอียดยิบ

วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท แบบละเอียดยิบ

วิธีลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เพื่อรับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท จำกัดสิทธิ์ 4 ล้านสิทธิ์

วันนี้ (21 มิ.ย. 64) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา ถือเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ขอรับสิทธิ์ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท เพื่อกระตุ้นการบริโภคของผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

สำหรับวิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com มีดังนี้

วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้

1. เข้าเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

2. คลิก ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

3. อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วม โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

อ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขยิ่งใช้ยิ่งได้

4. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น" จากนั้นกด "ยืนยัน"

ตกลงยินยอมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

5. กรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • รหัสหลังบัตรประชาชน
  • วัน/เดือน/ปีเกิด
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
  • อีเมล (ถ้ามี)
  • ข้อมูลอาชีพ
  • รายได้

กรอกข้อมูลลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กด "ลงทะเบียน"

7. ระบบจะให้กรอกเลข OTP ที่ส่งมายังโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดยืนยัน OTP

8. เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

อ่านข่าวโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มเติม