ผลตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสินพิเศษ งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หวยออมสิน สลากออมสิน

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับอันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 8 อ 5095975

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับอันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 8 P 6248613

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,470 อันดับอันดับละ 2,000 บาท

2027472 6744727 8499555 8915435 9540857

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 3 - 4 590 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
งวดที่ 5 - 8 และงวดที่ 601 2,350 อันดับ อันดับละ 800 บาท

1029906 2263234 2453036 2954502 4328224
4423755 5351072 8793823 8871656 9655084

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง
งวดที่ 3 - 4 885 อันดับ อันดับละ 500 บาท
งวดที่ 5 - 8 และงวดที่ 601 3,525 อันดับ อันดับละ 200 บาท

0009168 0032540 0089785 0719667 0901144
1187637 2996181 3077347 3334549 5071667
6146167 7292167 7854113 8867044 9601050

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 3 38,192 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 4 75,084 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 5 - 8 และงวดที่ 601 465,556 อันดับ อันดับละ 20 บาท

4869 7711