กรี๊ด! เราชนะ โอนเงิน 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง แล้ววันนี้ เช็กเลย

กรี๊ด! เราชนะ โอนเงิน 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง แล้ววันนี้ เช็กเลย

เราชนะ คลังโอนเงิน 1,000 บาท ให้ผู้มีสิทธิในโครงการที่มีแอปฯ เป๋าตัง แล้ววันนี้ (20 พ.ค. 64) ใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

จากมติที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการลดผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในเดือน เม.ย. 64 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา ด้วยการเพิ่มวงเงินให้กับผู้มีสิทธิในโครงการเราชนะ และ ม.33เรารักกัน คนละ 2,000 บาท ทยอยจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท

ล่าสุดวันนี้ (20 พ.ค. 64) ถือเป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังโอนเงิน เราชนะ จำนวน 1,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้กับกลุ่มที่มีสิทธิในโครงการเราชนะ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง และผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราชนะ

จากนั้นกระทรวงการคลังจะโอนเงินเราชนะ อีก 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง ในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่ 27 พ.ค. 64 โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการของรัฐได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64