กางปฏิทินรับเงิน 2,000 บาท เข้า "เป๋าตัง-บัตรคนจน" ตลอดเดือน พ.ค. 64

กางปฏิทินรับเงิน 2,000 บาท เข้า "เป๋าตัง-บัตรคนจน" ตลอดเดือน พ.ค. 64

กางปฏิทินรับเงิน 2,000 บาท เข้า "เป๋าตัง-บัตรคนจน" ตลอดเดือน พ.ค. 64
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

คลังเผยปฏิทินการโอนสิทธิ เราชนะ-ม33เรารักกัน รับเงิน 2,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตลอดเดือน พ.ค. 64

กระทรวงการคลัง ยืนยันการเพิ่มวงเงิน 2,000 บาท ให้กับกลุ่มผู้ได้สิทธิในโครงการเราชนะ-ม33เรารักกัน เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตลอดเดือน พ.ค. 64 เพื่อนำไปใช้จ่ายจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยผู้ได้สิทธิในโครงการเราชนะ และม33เรารักกัน จะได้รับวงเงินตามรายวันดังนี้

โครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

  • วันที่ 20 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท
  • วันที่ 27 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

โครงการเราชนะ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน

  • วันที่ 21 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท
  • วันที่ 28 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

โครงการ ม.33เรารักกัน

  • วันที่ 24 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท
  • วันที่ 31 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

อ่านข่าวมาตรการเยียวยา เพิ่มเติม