ลุ้นเคาะเยียวยา! แรงงานชง ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ ม.39 เข้า ครม. วันนี้

ลุ้นเคาะเยียวยา! แรงงานชง ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ ม.39 เข้า ครม. วันนี้

ลุ้นเคาะเยียวยา! แรงงานชง ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ ม.39 เข้า ครม. วันนี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (18 พ.ค. 64) กระทรวงแรงงาน จะเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณามาตรการเยียวยาโควิด-19 ด้วยการปรับลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดยกระทรวงแรงงาน จะนำมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ..... โดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ในงวดเดือน มิ.ย.-ส.ค. 64 ส่วนงวดเดือน ก.ย. 64 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3

การลดเงินสมทบในครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์กับนายจ้าง จำนวน 485,113 ราย, ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,164,384 คน, ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,832,500 คน สามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค. 64 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,163 ล้านบาท เป็นการลดปัญหาทางการเงินของนายจ้างและผู้ประกันตน อีกทั้งช่วยรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างรวมถึงคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนด้วย