ผู้ประกันตนยิ้ม! ลดเงินสมทบ "นายจ้าง-ลูกจ้าง" เหลือ 2.5% นาน 3 เดือน

ผู้ประกันตนยิ้ม! ลดเงินสมทบ "นายจ้าง-ลูกจ้าง" เหลือ 2.5% นาน 3 เดือน

ผู้ประกันตนยิ้ม! ลดเงินสมทบ "นายจ้าง-ลูกจ้าง" เหลือ 2.5% นาน 3 เดือน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบ ปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง เหลือฝ่ายละ 2.5% เป็นเวลา 3 เดือน เตรียมชง ครม. สัปดาห์หน้า

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ...... โดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อย 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าข้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ในงวดเดือน มิ.ย.-ส.ค. 64 ส่วนงวดเดือน ก.ย. 64 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 และจะเตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม การลดเงินสมทบในครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์กับนายจ้าง จำนวน 485,113 ราย, ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,164,384 คน, ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,832,500 คน สามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค. 64 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,163 ล้านบาท เป็นการลดปัญหาทางการเงินของนายจ้างและผู้ประกันตน อีกทั้งช่วยรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างรวมถึงคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนด้วย