นายจ้างต้องรู้ ประกันสังคม เปิดวิธีสำรวจลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ของผู้ประกันตนมาตรา 33

นายจ้างต้องรู้ ประกันสังคม เปิดวิธีสำรวจลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ของผู้ประกันตนมาตรา 33

นายจ้างต้องรู้ ประกันสังคม เปิดวิธีสำรวจลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ของผู้ประกันตนมาตรา 33
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือให้นายจ้างสำรวจความต้องการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ภายในวันที่ 14 พ.ค. 64 ก่อนเวลา 14:00 น.

ประกันสังคม

โดยล่าสุด เว็บไซต์ itax เปิดเผยถึงวิธีการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้นายจ้าง กรอกแบบสำรวจลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับลูกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งวันนี้ (14 พ.ค. 64) ถือเป็นวันสุุดท้ายของการลงทะเบียนแล้ว

sso

วิธีลงทะเบียนผ่าน e-Service ของสำนักงานประกันสังคม มีดังนี้

  1. นายจ้างไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้ว Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

  2. เลือกเมนู "แบบสำรวจลงทะเบียนวัคซีน" (ตัวเลือกสุดท้าย รูปเข็มฉีดยา)

  3. เลือกเลขบัญชีนายจ้าง และเลือกประเภทธุรกรรม "แบบสำรวจลงทะเบียนวัคซีน" แล้วกดปุ่ม "เพิ่มข้อมูล"

  4. กด "ดำเนินการต่อ"

  5. เลือกสาขา แล้วกด "ดำเนินการต่อ"

  6. ระบุจำนวนผู้ประกันตน (ลููกจ้าง) แล้วกรอกเลขบัตรประชาชนของลูกจ้างตามจำนวนที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน (หากมีลูกจ้างจำนวนมาก สามารถเลือกวิธีแนบไฟล์ Excel แทนได้) พร้อมทั้งเลือกว่าลูกจ้างรายนั้นจะ "ฉีด" หรือ "ไม่ฉีด"

  7. เมื่อกรอกข้อมูลลูกจ้างครบทุกคนแล้วให้กด "ดำเนินการต่อ"

  8. เลือกรับรองข้อมุลว่าเป็นความจริงทั้ง 2 ช่อง แล้วกด "ส่งข้อมูล"

  9. ระบบจะพามาที่หน้า "สรุปผลการทำรายการ" เป็นอันเรียบร้อย

นายจ้างสามารถกลับมาตรวจสอบการทำรายการอีกครั้งได้ที่ "แบบสำรวจลงทะเบียนฉีดวัคซีน"