เราชนะ-ม33เรารักกัน คลังตอบแล้วใครลบแอปฯ เป๋าตัง ยังได้รับเงิน 2,000 บาทมั้ย?

เราชนะ-ม33เรารักกัน คลังตอบแล้วใครลบแอปฯ เป๋าตัง ยังได้รับเงิน 2,000 บาทมั้ย?

เราชนะ-ม33เรารักกัน คลังตอบแล้วใครลบแอปฯ เป๋าตัง ยังได้รับเงิน 2,000 บาทมั้ย?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เราชนะ-ม33เรารักกัน คลังเฉลยคนที่ลบแอปฯ เป๋าตัง ยังจะได้รับสิทธิ 2,000 บาทหรือไม่

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการโอนเงินเพิ่ม 2,000 บาท แบ่งจ่ายงวดละ 1,000 บาท ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ให้กับผู้ได้สิทธิในโครงการเราชนะ และม33เรารักกัน โดยจะเริ่มทยอยจ่ายล็อตแรกในวันที่ 20 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป และสามารถนำวงเงินดังกล่าวใช้จ่ายได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. นี้

ส่วนกรณีผู้ที่เคยได้รับสิทธิในโครงการเราชนะ และม33เรารักกัน ได้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่นเป๋าตังออกจากสมาร์ทโฟนไปแล้วนั้น โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นเป๋าตังใหม่ได้อีกครั้ง เพื่อขอรับวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 2,000 บาทในครั้งนี้ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการเราชนะ