ยิ่งใช้ยิ่งได้ กับรายละเอียดมาตรการใหม่ รับ E-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท

ยิ่งใช้ยิ่งได้ กับรายละเอียดมาตรการใหม่ รับ E-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท

ยิ่งใช้ยิ่งได้ กับรายละเอียดมาตรการใหม่ รับ E-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

คลังเผยรายละเอียด "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รับ E-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง พร้อมแง้มใครได้ใครอด

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุถึงมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยรัฐบาลจะสนับสนุน E-Voucher ค่าซื้ออาหาร-เครื่องดื่ม สินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่เกินวันละ 5,000 บาทต่อคน สูงเงินไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยจะได้รับ E-Voucher ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 64 และใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ครอบคลุม 4 ล้านคน

มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องเติมเงินเพื่อใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่มี Banner ขึ้นยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถใช้ได้กับทุกร้านค้าที่เข้าเงื่อนไขรวมถึงห้างสรรพสินค้า และเซเว่นอีเลฟเว่น โดยระบบจะให้คืนเป็น E-Voucher ที่รัฐบาลสนับสนุนให้ราว 10-15% หากต้องการให้ได้ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท จะต้องเติมเงินเข้าระบบใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 70,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงมากเนื่องจากต้องการกระตุ้นให้ผู้มีกำลังซื้อใช้จ่าย ซึ่งมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถใช้สิทธิได้ 1 คนต่อ 1 โครงการเท่านั้น หากเลือกเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้

กระทรวงการคลังจะเตรียมงบประมาณให้เพียงพอและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงให้ออกมาใช้จ่าย รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยมาตรการที่จะออกมาในช่วงครึ่งปีหลังครอบคลุมราว 51 ล้านคน จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64 ราว 400,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินมาจาก พ.ร.ก. กู้เงินที่ยังคงเหลืออยู่