เริ่มต้นออมเงิน แบบง่ายๆ

เริ่มต้นออมเงิน แบบง่ายๆ

เริ่มต้นออมเงิน แบบง่ายๆ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับผู้ที่กล่าวว่าไม่สามารถออมเงินได้ หรือไม่มีเงินเหลือพอที่จะออมนั้น การออมเงินอาจเริ่มต้นด้วยการสำรวจรายรับรายจ่ายรายเดือนก่อนว่ามีรายการใดที่ไม่จำเป็น

โดยให้หมั่นสำรวจผ่านการสังเกต จดบันทึก หรือทำบัญชีรับจ่ายรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่า มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่ เชื่อว่าเราทุกคนจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย หรือค่าสันทนาการเสมอ ไม่มากก็น้อย

หลังจากที่ได้ปรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปได้แล้ว

แนะนำให้คุณเริ่มต้นออมเงินทุกเดือนให้ได้มากที่สุด ไม่ควรออมน้อยกว่า 10% ของรายรับ และต้องออมอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกอาจเป็นการออมเพื่อการกันสำรองฉุกเฉินสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ควรมีไว้ประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่าย เพราะเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นเร่งด่วนไม่คาดฝันเกิดขึ้น คุณจะได้มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอ


การใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่รักการออมและลงทุน


พร้อมๆ กับการเริ่มต้นออมของเรานับเป็นสิ่งที่ดี เพราะเราอาจได้รับคำแนะนำดี ๆ จากบุคคลเหล่านี้ การชักชวนให้ออม และลงทุน จากเพื่อนซึ่งมีความสนใจในเรื่องเดียวกันย่อมเป็นไปได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการออม และการลงทุนมากขึ้น และเป็นการเสริมสร้างความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคต สุภาษิตที่ว่า "คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล" ยังใช้ได้เสมอ เพราะการรู้จักคบเพื่อนที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตด้านการออมคล้ายกัน ย่อมนำพาให้คุณเก็บออมเงินและหาผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี

 

ขอบคุณข้อมูล k-expert.askkbank.com/